logo
photo3829827359

معاونت فنی آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری کشور  در راستای،‌‌‌توانمند سازی پرسنل گروه پرستاری با همکاری موسسه اموزشی خیام اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نموده است. آزمون کارشناسی ارشد پرستاری و همچنین آزمون های استخدامی از جمله دغدغه های همیشگی همکاران گروه پرستاری می باشد. این معاونت با استفاده از همکاری مدرسین با تجربه و صاحب نام این حوزه اقدام به برگزاری دوره و همچنین در اختیار گذاری محتواهای آموزشی در این رابطه می نماید.

0
12 سال سابقه تدریس
k 0
تعداد دانشجویان
h 0
مجموع ساعات دوره ها
% 0
درصد قبولی دانشجویان

تمامی حقوق برای حمید ذوالفقاری محفوظ می باشد.