آکادمی حمید ذوالفقاری

تصویر دوره کوچینگ آزمون ارشد پشرستاری 1401

اولین مرکز آموزش و کوچینگ ویژه

آموزش کارشناسی ارشد و استخدامی پرستاری

خدمات آموزش آنلاین استخدامی پرستاران

از تلاش ناموفق برای استخدام خسته شدید؟

دوره‌های آموزشی برای متقاضیان ارشد پرستاری

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود...

برخی از نظرات فراگیران
پادکست‌ها
بیش از ده سال تدریس در دانشگاه‌های مختلف و همچنین تدریس دوره‌های آمادگی ارشد پرستاری…
سابقه همکاری