آکادمی حمید ذوالفقاری

اولین مرکز آموزش و کوچینگ ویژه

آموزش کارشناسی ارشد و استخدامی پرستاری

خدمات آموزش آنلاین استخدامی پرستاران

از تلاش ناموفق برای استخدام خسته شدید؟

دوره‌های آموزشی برای متقاضیان ارشد پرستاری

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود...

برخی از نظرات فراگیران
پادکست‌ها
قانون 20-80
12 بهمن 1398
بیش از ده سال تدریس در دانشگاه‌های مختلف و همچنین تدریس دوره‌های آمادگی ارشد پرستاری...
سابقه همکاری